Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

Od 25. 5. 2020 mají žáci 1. stupně možnost být osobně přítomni na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 doručením vyplněné a podepsané Přihlášky ke vzdělávacím aktivitám buď v papírové podobě (poštou či osobně v době úředních hodin) nebo scanem přihlášky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Po tomto termínu se již žáci nemohou do skupin přihlašovat.

Nejpozději při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění společně s písemným seznámením s vymezením rizikových skupin.

Oba tiskopisy jsou k dispozici také v kanceláři školy(spodní družině).

Základní organizace provozu 1. st. na naší škole :

 • Výuka bude probíhat jen v hlavní budově školy- dopolední část cca od 7.45 do cca 11.30, polední pauza cca 11.30 - 12.30, odpolední část max. do 16 h. (jednotlivým skupinám časy upřesníme). Odpoledne si dítě může zákonný zástupce vyzvednout kdykoli mezi 13.- 16. h. po individuální domluvě s pedagogickým pracovníkem.
 • Skupinu tvoří max. 15 žáků, složení žáků ve skupině zůstává neměnné, 1 vyučující je určený na dopolední výuku (vzdělávání  proběhne v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku), 1 vyučující na odpolední část (zájmové vzdělávání žáků). Ročníky lze spojit.
 • Družinu mohou využívat i „ nedružinové děti“, tzn. je pro všechny žáky 1. st.
 • Jídelna bude v provozu pro přihlášené žáky. Žáci se do jídelny přesouvají s ped. pracovníkem v určené skupině a v této skupině se i stravují.
 • Žáci, kteří budou závazně přihlášeni k prezenční výuce, budou každý den evidováni. Po 3 denní nepřítomnosti žáka bude škola žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti žáka.

Vybraná hygienická opatření (podrobně viz Ochrana zdraví a provoz ZŠ v příloze)

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky ( „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

       Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.
 • Škola zajistí režim u odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem knevpuštění žáka do školy,resp. k vyřazení žáka ze skupiny čipřípravy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Pokud žák vykazuje některý zmožných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej dosamostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Mohlo by se vám hodit?

 

 

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.