Nové projekty na naší škole

Koncem kalendářního roku 2019 vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozvojový program na Podporu vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020.

Vzhledem k tomu, že na naší škole se vzdělávají i dětí cizinců, rozhodli jsme se využít této možnosti a ředitel školy podal žádost k získání dotace, která nám umožní poskytnout dětem s jazykovou bariérou pomocnou ruku k lepšímu zvládnutí českého jazyka a jejich schopností dorozumívat se.

Koncem dubna byla naše žádost schválena a my od nového školního roku nabídneme žákům –cizincům doučování nad rámec jejich výuky s ohledem na jejich konkrétní potřeby a zajistíme jim k tomu vhodné učební pomůcky. Schválená dotace je 86 tisíc korun. Věříme, že i tato forma práce s nimi povede k jejich rychlejšímu začlenění do naší společnosti.

Naše škola projevila zájem i o další projekt, a to Primární prevence, ze Středočeského Fondu prevence, která byla vypsána začátkem ledna 2020 pod záštitou Středočeského kraje.

Primární preventivní program je na naší škole realizován pravidelně. Pořádáme pro děti přednášky zaměřené na protidrogovou problematiku, zaměřujeme se na akce škola bez šikany nejenom formou přednášek, ale i koncerty, divadelními a filmovými představeními. A snažíme se, aby děti dostávaly pozitivní motivaci k využívání volného času, aby na řebříčku jejich hodnot byl např. sport, kultura, tanec, poznávání přírody, zdokonalování se v jazycích apod.

A proto velmi rádi využijeme získanou dotaci v částce 92 tisíc, která nám umožní připravit akce pro všechny žáky naší školy zaměřené na prevenci užívání návykových látek a rizika s tím spojená. Dále připravíme programy s tematikou šikany, rasismu, týrání a zneužívání dětí, ale i akce rozvíjející osobnost našich dětí např. řešení konfliktních situací, zvládání emocí, posilování sebejistoty apod.

Těšíme se, že akce děti nejenom zaujmou, ale osobnosti, se kterými se potkají nebo jejich životní příběhy se pro ně stanou vzorem nebo ponaučením do dalšího života.

vedení ZŠ

Mohlo by se vám hodit?

 

 

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.