• 01-základní slide ostatní

   

   

   

  phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po-Čt 7-15 hod Pá 7-14 hod) 
 • Domů
 • Škola
 • Aktuality
 • Pokyny žákům a zákonným zástupcům k vydávání vysvědčení dne 26. 6. 2020

Pokyny žákům a zákonným zástupcům k vydávání vysvědčení dne 26. 6. 2020

Předávání vysvědčení  se uskuteční v pátek 26. 6. od 7: 45 do 8:30 v kmenových třídách. Možná je účast všech žáků třídy ve stejnou dobu.

Vysvědčení předají  třídní učitelé.

Fyzická účast žáků při předávání vysvědčení je dobrovolná.

V době vydávání vysvědčení nebude doprovázejícím osobám umožněn vstup do budovy.

Pokud si vysvědčení toho dne žáci nevyzvednou, mají možnost si ho vyzvednout jejich zákonní zástupci nebo žáci v následujících dnech v hlavní budově, a to:

-26. 6. u „výdejního okénka“ ve školní družině v době od 9 :00 do 11:00

-od 29. 6. do 31. 8. v  pracovních dnech od 8:00 do 11:00 v kanceláři školy (změna úředních hodin)

Organizace v hlavní budově:

Zadní vchod ze Štechovy ulice bude otevřen  od 7:05, žáci mají možnost čekat na dvoře.

Od 7: 20 budou pouštěni do tříd. Tento den lze od 7:20 projít také hlavním vchodem přímo do tříd.

 Podmínkou vpuštění do budovy je odevzdání podepsaného Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění pověřeným osobám.

Formulář Čestného prohlášení je k dispozici na webových stránkách školy i v budově  školy.

Od 7:40 budou žáci do školy pouštěni jen předním vchodem.

Po celou dobu přítomnosti v objektu školy budou mít všichni žáci i dospělé osoby zakrytý nos a ústa (rouška, šátek, šála), platí i ve třídách.

Žáci, kteří čestné prohlášení již odevzdali, protože chodili na prezenční výuku, docházeli na konzultace, fotografovali se s třídou, rodiče přinesli předem apod., řeknou jméno a třídu pověřené osobě, která si žáka ověří dle dodaného seznamu.

Žáci na odloučeném pracovišti- v budově gymnázia

Předávání vysvědčení  se uskuteční v pátek 26. 6. od 7: 45 do 8:30 v kmenových třídách.

Pro žáky na odloučeném pracovišti platí stejné pokyny jako pro žáky v hlavní budově.

Po rozdání vysvědčení odvádí třídu z budovy školy třídní učitelé.

   

Žáci bez vyplněného a podepsaného čestného prohlášení nemohou být vpuštěni do budovy školy a ani se sejít s třídou- i mimo budovu školy!

                                                                                                                             vedení školy

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.