• 01-základní slide ostatní

     

     

     

    phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (PO 8-11 a ST 12-16 hod) 

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče!

Dne 1. 9. 2020 bude zahájen školní rok 2020/21 prezenční výukou.

Školy se budou v průběhu roku řídit dle manuálu MŠMT hygienickými pravidly stanovenými Ministerstvem zdravotnictví a respektovat stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví specifikované pro školy tzv. semafor.

Jaká základní pravidla pro nás, pro Vaše děti a taky pro Vás - rodiče, z toho vyplývají:

1) Škola bude otevřena od 7:05. Děti jdou na školní dvůr a od 7:10 můžou odcházet do šatny a po přezutí do tříd. 

Školní dvůr bude uzavřen v 7:25. 

Děti přicházející po 7:25 jdou přímo do šaten a po přezutí neprodleně do tříd.

2) Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a

papírové ručníky.

Po příchodu do třídy jsou žáci povinni umýt si a dezinfikovat ruce a hygienu dodržovat po celou dobu pobytu ve škole.

3) Z důvodu zamezení nadměrného pohybu dětí po budově školy bude probíhat výuka v kmenových třídách na 1. i 2. stupni.

Výjimku budou tvořit hodiny cizích jazyků, informatiky, tělocviku a pracovních činností na 2. stupni.

Žáci opustí třídu v nutných případech (toaleta, vyřizování věcí s vyučujícím, změna učebny).

Třídy se přesouvají jenom v doprovodu vyučujícího.

Žáci si nebudou o přestávkách chodit pro učebnice a sešity do šaten.

4) Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne.

5) Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností, větrání šatních prostor a úklid toalet dle potřeby i několikrát denně.

6) Žádáme veškeré osoby, které vstupují do budovy školy a nejsou zaměstnanci a žáky školy, aby použili ochranu úst.

7) Prosíme všechny zákonné zástupce a rodiče, aby do školy osobně přicházeli pouze v nutných případech a snažili se komunikovat telefonicky nebo e-mailem.

8) Pro komunikaci se zákonnými zástupci a rodiči budeme využívat aplikaci TEAMS, Bakaláře a Vámi uvedené mailové adresy.

Žádáme Vás, abyste při komunikaci s vyučujícími využívali jejich školní mailové adresy, ne soukromé maily.

9) V případě výskytu COVID - 19 u žáka nebo zaměstnance školy budeme postupovat podle manuálu MŠMT a pokynů KHS.

10) V případě potřeby bude zavedena distanční výuka, která bude dle nařízení MŠMT pro všechny žáky povinná.

                                                                               Vedení školy

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.