• 01-základní slide ostatní

     

     

     

    phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po-Čt 7-15 hod Pá 7-14 hod) 

Distanční výuka na 2. stupni od 2. 11. 2020

Vážení rodiče!

Distanční výuka pokračuje dle nařízení vlády i v měsíci listopadu.

Stávající rozvrh distanční výuky bude zachován a doplněn o další online hodiny. Rozvrhy vychází z doporučení MŠMT a z učebního plánu. Distanční výuka využívá kromě online formy i off-line, především pro výchovné předměty např. samostatná práce.

Žáci o nich budou informováni pomocí aplikace Teams- kalendář. Informace k výchovám najdou rovněž v aplikaci Teams. Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky pro 9. ročníky bude zařazeno každý týden. Hodiny z ostatních  volitelných předmětů budou jednou za dva týdny online a v týdnu mezi tím budou mít samostatnou práci.

Způsoby a pravidla hodnocení:

Preferujeme formativní způsob hodnocení žáků. Zapojení žáků do distanční výuky bude zahrnuto do hodnocení za dané klasifikačního období.

Známky výborný a chvalitebný se využívají pro děti maximálně spolupracující.

Pro žáky s menší aktivitou a s problémy při pochopení látky mají vyučující při hodnocení využívat spíše pochvalu, snažit se je motivovat do další práce, popřípadě si poznačit úspěch či neúspěch, ale nehodnotit tyto děti sníženým klasifikačním stupněm.

V případě, že žák absolutně nespolupracuje, vyučující si značí nulovou práci a k tomu se bude přihlížet v závěrečné klasifikaci.

U žáků s různým stupněm poruch učení bude hlavní důraz kladený především na pravidelnou spolupráci s vyučujícím, odevzdávání zadaných prací, plnění pokynů při jejich opravě. Současně ze strany pedagoga budou respektovány podmínky podpůrných opatření.

K žákům, kteří mají papírovou formu distanční výuky, se bude přistupovat stejným způsobem.

Výchovy a předměty, ve kterých jsou  práce pouze zadávány, budou hodnoceny splněno - nesplněno.

Vážení rodiče, děkujeme všem za spolupráci a přejeme si určitě společně s vámi brzký návrat do škol.

Vedení školy

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.