• 01-základní slide ostatní

     

     

     

    phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po-Čt 7-15 hod Pá 7-14 hod) 

Výuka od 30.11.

Vážení rodiče !

Na základě vyhlášení MZ a MŠMT ČR bude výuka na naší škole od 30. 11. 2020 organizována následujícím způsobem.

Všichni žáci musí používat ochranné pomůcky úst a nosu (rouška) po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme náhradní roušku s sebou.

Škola bude otevřena od 7:05 a po přezutí odcházejí děti neprodleně do tříd. Budova gymnázia pro žáky 2. A, 2. B, 3. B a 3.C bude otevřena od 7:15.

Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.

Z důvodu zamezení nadměrného pohybu dětí po budově školy bude probíhat výuka v kmenových třídách na 1. i 2. stupni. Výjimku budou tvořit hodiny cizích jazyků, informatiky, tělocviku a pracovních činností .

Žáci opustí třídu v nutných případech (toaleta, vyřizování věcí s vyučujícím, změna učebny). Třídy se přesouvají jenom v doprovodu vyučujícího.

Žáci si nebudou o přestávkách chodit pro učebnice a sešity do šaten.

Po skončení výuky budou dodržovány odchody do šaten tak, aby nedocházelo ke kumulaci žáků a stejně bude organizován i příchod žáků na odpolední výuku.

Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne. Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností.

Prosíme všechny zákonné zástupce a rodiče, aby do školy osobně přicházeli pouze v nutných případech a dodržovali úřední hodiny (PO 8-12,ST 12-16) a snažili se komunikovat telefonicky nebo e-mailem.

Pro všechny žáky školy platí zákaz zpěvu a sportovních činností (včetně plavání) .

Žáci I. stupně budou osobně přítomni ve škole ( prezenční výuka) a budou se učit dle rozvrhu platného od 1.9. 2020.

Provoz školní družiny má dočasně upravenou organizaci z důvodu nutnosti dodržovat homogenní skupiny.

Pro žáky  II. stupně platí:

Od 30. 11. do 4. 12. budou  osobně přítomni ve škole žáci  6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C.

Distanční výuku budou mít žáci 6.B, 7.B, 7.C, 8.C.

Žáci, kteří budou mít prezenční  výuku, budou mít všechny vyučovací hodiny dle platného rozvrhu od 1.9.2020.

Od 7.12. do 11.12. budou osobně přítomni ve škole žáci  6.B, 7.B, 7.C, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C.

Distanční výuku budou mít 6.A, 7.A, 8.A, 8.B.

 Rozvrh hodin na distanční výuku naleznete jako přílohu této zprávy a dětem se objeví v kalendářích aplikace TEAMS.

Podrobnější informace ohledně výuky, školní družiny a školní jídelny obdržíte od třídních učitelů a vychovatelů.

                                                                                

                                                                                                Vedení školy

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.