• 01-základní slide ostatní

     

     

     

    phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po-Čt 7-15 hod Pá 7-14 hod) 

Distanční výuka  od  11. 1.  2021

Vážení rodiče!

Distanční výuka pokračuje dle nařízení vlády  do 22. 1. 2021. V rozvrhu nastanou určité změny, o kterých vás chceme informovat.

Změny se nedotknou žáků I. stupně, výuka bude dle nastavených pravidel ke dni  4. 1. 2021.

Změny v rozvrzích 2. stupně   najdete na webových stránkách školy pod informacemi k výuce

od 11. 1.2021. Žáci o nich budou informováni také  pomocí aplikace Teams- kalendář.

Výchovy

Výtvarná výchova- v daném předmětu se bude zadávat  v 6. a 7. ročnících 1 práce na  týden,

                                  v 8. a 9. ročnících 1 práce na 2 týdny.  

Hudební výchova- v daném předmětu se bude zadávat  1 práce na týden ve všech ročnících např. poslech hudby, krátký referát, zábavný kvíz apod.

Pracovní činnosti- v daném předmětu se bude zadávat 1 práce na 2 týdny ve všech ročnících

Tělesná výchova – vyučující tělesné výchovy budou pokračovat každý týden ve zveřejňování  připravených  videí na Facebooku a Instagramu .Podle nich pak mohou děti cvičit i doma.

Informatika – vyučující informatiky 7. a 8. ročníků zadají  práci na 2 týdny.

Volitelné předměty:

7. a 8. ročníky

Etická výchova – každý týden proběhne online hodina, která je v rozvrhu už nastavená.

Konverzace v anglickém jazyce –každý týden bude online hodina. Vyučující zadají téma hodiny předem, aby se žáci na hodinu mohli  připravit. Hodina je v rozvrhu nastavená.

9. ročníky

Ekologie - v daném předmětu se bude zadávat 1 práce na týden.

Cvičení z českého jazyka a Cvičení z matematiky- se učí už od 4. 1. 2021

Konverzace v anglickém jazyce – každý týden online hodina, v rozvrhu je už nastavená. Žáci budou znát téma hodiny předem, aby se mohli připravit.

Základy administrativy – nebude probíhat online hodina, ale žáci budou mít přes aplikaci Teams zadané pokyny k nácviku psaní a hotové práce budou zasílat vyučující jednou týdně. Časový rozsah jejich samostatné práce bude 30 minut týdně.

Způsoby a pravidla hodnocení:

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že se blíží konec I. pololetí, chceme vás ujistit, že při klasifikaci budeme  respektovat doporučení MŠMT k hodnocení na vysvědčení za první pololetí 2020/21 vydané 4.1.2021.

 Děkujeme vám všem za spolupráci a přejeme si brzký návrat do škol.

Vedení školy

 

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.