(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  I.A  (Mgr. Kotkov Blanka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

M
Kt
(1.A)

j
Kt
(1.A)

Pr
Kt
(1.A)

Vv
Kt
(1.A)

         

 

t

 

j
Kt
(1.A)

j
Kt
(1.A)

Tv
Kt
(TVG)

(M)
Kt
(1.A)

(M)
Kt
(1.A)

       

 
S
t

 

M
Kt
(1.A)

Tv
Kt
(TVG)

j
Kt
(1.A)

(j)
Kt
(1.A)

(j)
Kt
(1.A)

       

 

t

 

j
Kt
(1.A)

Tv
Kt
(TVG)

j
Kt
(1.A)

P
Kt
(1.A)

         

 
P

 

M
Kt
(1.A)

j
Kt
(1.A)

Pr
Kt
(1.A)

Hv
Kt
(1.A)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  I.B  (Bc. echov Eva)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

j
e
(1.B)

Pr
e
(1.B)

M
e
(1.B)

Hv
e
(1.B)

         

 

t

 

(j)
e
(1.B)

(j)
e
(1.B)

M
e
(1.B)

Tv
e
(1.B)

j
e
(1.B)

       

 
S
t

 

j
e
(1.B)

M
e
(1.B)

j
e
(1.B)

Vv
e
(1.B)

         

 

t

 

j
e
(1.B)

(M)
e
(1.B)

(M)
e
(1.B)

P
e
(1.B)

j
e
(1.B)

       

 
P

 

Tv
e
(TVG)

Tv
e
(TVG)

j
e
(1.B)

Pr
e
(1.B)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  II.A  (Mgr. Machlkov Dagmar)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

j
Mch
(2.A)

M
Mch
(2.A)

Tv
Mch
(tel)

Pr
r
(2.A)

j
Mch
(2.A)

       

 

t

 

Tv
Mch
(baz2)

Tv
Mch
(baz2)

j
Mch
(2.A)

M
Mch
(2.A)

j
Mch
(2.A)

       

 
S
t

 

j
Mch
(2.A)

(M)
Mch
(2.A)

(M)
Mch
(2.A)

P
Do
(2.A)

j
Mch
(2.A)

       

 

t

 

M
Mch
(2.A)

(j)
Mch
(2.A)

(j)
Mch
(2.A)

Pr
r
(2.A)

Hv
Mch
(2.A)

       

 
P

 

j
Mch
(2.A)

M
Mch
(2.A)

j
Mch
(2.A)

Vv
Mch
(2.A)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  II.B  (Mgr. Vgnerov Petra)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

Pr
Va
(2.B)

j
Va
(2.B)

M
Va
(2.B)

(j)
Va
(2.B)

(j)
Va
(2.B)

       

 

t

 

Tv
Va
(baz1)

Tv
Va
(baz1)

j
Va
(2.B)

j
Va
(2.B)

Vv
Va
(2.B)

       

 
S
t

 

Tv
Va
(TVG)

Pr
Va
(2.B)

M
Va
(2.B)

j
Va
(2.B)

j
Va
(2.B)

       

 

t

 

M
Va
(2.B)

Hv
Ke
(2.B)

j
Va
(2.B)

(j)
Va
(2.B)

(j)
Va
(2.B)

       

 
P

 

j
Va
(2.B)

P
Ke
(2.B)

M
Va
(2.B)

j
Va
(2.B)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  II.C  (imov Ludmila)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

Tv
m
(TVG)

M
m
(2. C)

j
m
(2. C)

Pr
m
(2. C)

         

 

t

 

Tv
m

Tv
m

M
m
(2. C)

j
m
(2. C)

j
m
(2. C)

       

 
S
t

 

j
m
(2. C)

M
m
(2. C)

Vv
m
(2. C)

j
m
(2. C)

Pr
m
(2. C)

       

 

t

 

j
m
(2. C)

M
m
(2. C)

P
m
(2. C)

j
m
(2. C)

         

 
P

 

j
m
(2. C)

M
m
(2. C)

j
m
(2. C)

Hv
m
(2. C)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  III.A  (Mgr. Pekrtov Ladislava)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

M
Pk
(3.A)

Pr
Pk
(3.A)

(j)
Pk
(3.A)

Tv
Bn
(tel)

(j)
Pk
(3.A)

j
Pk
(3.A)

     

 

t

 

Hv
M
(7.C)

Aj (Aj)
Do
(kuch)

j
Pk
(3.A)

M
Pk
(3.A)

Vv
Pk
(3.A)

j
Pk
(3.A)

     

Aj (Aj1)
k
(3.A)

 
S
t

 

j
Pk
(3.A)

M
Pk
(3.A)

Aj (Aj)
Do
(3.A)

P
Ba
(3.A)

Pr
Pk
(3.A)

j
Pk
(3.A)

     

Aj (Aj1)
k
(4.A)

 

t

 

(M)
Pk
(3.A)

(M)
Pk
(3.A)

j
Pk
(3.A)

Pr
Pk
(3.A)

Tv
Bn
(tel)

       

 
P

 

j
Pk
(3.A)

M
Pk
(3.A)

j
Pk
(3.A)

Aj (Aj)
Do
(3.B)

         

Aj (Aj1)
k
(3.A)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  III.B  (Mgr. Majtankov Marcela)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

j
Ma
(3.B)

M
Ma
(3.B)

Aj (Aj)
Do
(3.B)

Pr
Ma
(3.B)

j
Ma
(3.B)

Hv
Ma
(3.B)

     

Aj (Aj1)
Bk
(kuch)

 

t

 

Aj (Aj)
Do
(3.B)

(j)
Ma
(3.B)

(j)
Ma
(3.B)

M
Ma
(3.B)

Vv
Ma
(3.B)

j
Ma
(3.B)

     

Aj (Aj1)
Bk
(3.A)

 
S
t

 

(M)
Ma
(3.B)

(M)
Ma
(3.B)

j
Ma
(3.B)

Tv
Br
(tel)

Pr
Ma
(3.B)

j
Ma
(3.B)

     

 

t

 

j
Ma
(3.B)

M
Ma
(3.B)

Pr
Ma
(3.B)

P
Ma
(3.B)

j
Ma
(3.B)

       

 
P

 

j
Ma
(3.B)

M
Ma
(3.B)

Aj (Aj)
Do
(3.B)

Tv
Br
(tel)

         

Aj (Aj1)
Bk
(po2)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  IV.A  (Mgr. Hataov Danue)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

j
Ha
(4.A)

M
Ha
(4.A)

Vla
Ha
(4.A)

Aj (Aj)
Sr
(4.A)

Vv
Ha
(4.A)

Vv
Ha
(4.A)

     

Aj (Aj1)
P
(3.A)

 

t

 

M
Ha
(4.A)

Aj (Aj)
Sr
(4.A)

(j)
Ha
(4.A)

(j)
Ha
(4.A)

Tv
Ha
(tel)

       

Aj (Aj1)
P
(po1)

 
S
t

 

j
Ha
(4.A)

Vla
Ha
(4.A)

Tv
Ha
(tel)

(M)
Ha
(4.A)

(M)
Ha
(4.A)

j
Ha
(4.A)

     

 

t

 

j
Ha
(4.A)

M
Ha
(4.A)

Aj (Aj)
Sr
(4.A)

P
Ha
(4.A)

P
Ha
(4.A)

       

Aj (Aj1)
P
(jaz)

 
P

 

j
Ha
(4.A)

M
Ha
(4.A)

P
Ha
(4.A)

j
Ha
(4.A)

Hv
M
(7.C)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  IV.B  (Bc. Myslivcov Vra)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

j
My
(4.B)

Vla
My
(4.B)

M
r
(4.B)

j
My
(4.B)

Tv
Hd
(tel)

       

 

t

 

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

M
r
(4.B)

j
My
(4.B)

P
My
(4.B)

j
My
(4.B)

       

Aj (Aj1)
k
(4.B)

 
S
t

 

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

(j)
My
(4.B)

(j)
My
(4.B)

Vla
My
(4.B)

Tv
Hd
(tel)

       

Aj (Aj1)
k
(4.B)

(M)
r
(po2)

(M)
r
(po2)

 

t

 

j
My
(4.B)

M
r
(4.B)

P
Ke
(4.B)

P
Ke
(4.B)

Hv
Ke
(4.B)

j
My
(4.B)

     

 
P

 

M
r
(4.B)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

Vv
Ke
(4.B)

Vv
Ke
(4.B)

         

Aj (Aj1)
k
(4.B)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  IV.C  (Mgr. Kekov Irena)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

j
K
(4.C)

Aj (Aj)
Bk
(4.C)

M
K
(4.C)

Vla
K
(4.C)

j
K
(4.C)

Hv
K
(4.C)

     

Aj (Aj1)
P
(po1)

 

t

 

(M)
K
(4.C)

j
K
(4.C)

P
K
(4.C)

Tv
Hd
(tel)

(M)
K
(4.C)

j
K
(4.C)

     

 
S
t

 

j
K
(4.C)

Aj (Aj)
Bk
(4.C)

M
K
(4.C)

j
K
(4.C)

P
K
(4.C)

P
K
(4.C)

     

Aj (Aj1)
P
(po1)

 

t

 

(j)
K
(4.C)

M
K
(4.C)

Tv
Hd
(tel)

Vla
K
(4.C)

(j)
K
(4.C)

       

 
P

 

Aj (Aj)
Bk
(po1)

M
K
(4.C)

Vv
K
(4.C)

Vv
K
(4.C)

         

Aj (Aj1)
P
(4.C)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  V.A  (Mgr. Golisov Miroslava)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

Hv
Go
(5.A)

Aj (Aj)
Sr
(5.A)

(M)
Go
(5.A)

(M)
Go
(5.A)

j
Go
(5.A)

       

Aj (Aj1)
Bn
(jaz)

 

t

 

j
Go
(5.A)

M
Go
(5.A)

Vv
Go
(5.A)

Vv
Go
(5.A)

j
Go
(5.A)

Tv
Bk
(tel)

     

 
S
t

 

Aj (Aj)
Sr
(po1)

M
Go
(5.A)

Vla
Go
(5.A)

j
Go
(5.A)

P
Go
(5.A)

P
Go
(5.A)

     

Aj (Aj1)
Bn
(5.A)

 

t

 

M
Go
(5.A)

j
Go
(5.A)

P
Go
(5.A)

(j)
Go
(5.A)

(j)
Go
(5.A)

Tv
Bk
(tel)

     

 
P

 

Vla
Go
(5.A)

M
Go
(5.A)

Aj (Aj)
Sr
(5.A)

j
Go
(5.A)

Inf5 (Inf1)
Na
(po1)

       

Aj (Aj1)
Bn
(kuch)

Inf5 (Inf)
Hd
(po2)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  V.B  (Hrouda Michal)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

j
Ba
(5.B)

M
Hd
(5.B)

P
Hd
(5.B)

P
Hd
(5.B)

         

 

t

 

j
Ba
(5.B)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

M
Hd
(5.B)

Hv
M
(7.C)

Vla
Hd
(5.B)

Inf5 (Inf)
Hd
(po2)

     

Aj (Aj1)
Mc
(5.B)

Inf5 (Inf1)
Na
(po1)

 
S
t

 

j
Ba
(5.B)

M
Hd
(5.B)

P
Hd
(5.B)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

j
Ba
(5.B)

Tv
Hd
(tel)

     

Aj (Aj1)
Mc
(5.B)

 

t

 

(j)
Ba
(po2)

(j)
Ba
(po2)

j
Ba
(5.B)

Tv
Hd
(tel)

Vv
Sl
(5.B)

Vv
Sl
(5.B)

     

(M)
Hd
(5.B)

(M)
Hd
(5.B)

 
P

 

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

j
Ba
(5.B)

M
Hd
(5.B)

Vla
Hd
(5.B)

         

Aj (Aj1)
Mc
(5.B)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VI.A  (Ing. Sedloov Ivana)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

Tv (Dv)
Cm
(tel)

Tv (Dv)
Cm
(tel)

M
Se
(6.A)

D
Bk
(6.C)

j
Ry
(6.A)

P
v
(9.B)

     

Tv (Chl)
Br
(BIOS)

Tv (Chl)
Br
(BIOS)

 

t

 

Ov
Du
(6.C)

Z
Du
(6.C)

Fy
Se
(6.A)

(j)
Ry
(6.A)

(j)
Ry
(8.A)

Aj (Aj1)
Mc
(8.C)

     

(M)
Se
(4.C)

(M)
Se
(4.A)

Aj (Aj)
Sr
(6.A)

 
S
t

 

j
Ry
(6.A)

Aj (Aj1)
Mc
(kuch)

M
Se
(6.A)

D
Bk
(7.B)

RoV
Se
(7.B)

P
v
(9.B)

     

Aj (Aj)
Sr
(7.A)

 

t

 

j
Ry
(8.A)

Z
Du
(6.C)

Vv
Br
(7.B)

Vv
Br
(7.B)

M
Se
(6.A)

Fy
Se
(6.A)

     

 
P

 

Hv
M
(7.C)

Aj (Aj1)
Mc
(6.A)

M
Se
(6.A)

j
Ry
(8.A)

(P)
v
(dil)

       

Aj (Aj)
Sr
(po2)

(P1)
Do
(6.A)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VI.B  (Mgr. Slnsk Renata)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

Tv (Dv)
Cm
(tel)

Tv (Dv)
Cm
(tel)

(j)
Sl
(6.B)

D
Du
(8.C)

(j)
Sl
(6.B)

Z
Na
(6.C)

     

Tv (Chl)
Na
(BIO2)

Tv (Chl)
Na
(BIO2)

(M)
Le
(8.C)

(M)
Le
(8.C)

 

t

 

Fy
Th
(9.B)

M
Le
(8.B)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

Ov
Du
(7.A)

j
Sl
(6.B)

RoV
Sl
(6.B)

     

Aj (Aj1)
k
(kuch)

 
S
t

 

Hv
M
(7.C)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

P
v
(9.B)

j
Sl
(6.B)

M
Le
(6.B)

       

Aj (Aj1)
k
(8.C)

 

t

 

M
Le
(8.C)

Fy
Th
(9.B)

j
Sl
(6.B)

Z
Na
(6.C)

D
Du
(6.B)

 

(P1)
Do
(6.B)

   

(Chl)
Hd
(dil)

 
P

 

M
Le
(6.B)

j
Sl
(6.B)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

P
v
(9.B)

Vv
Br
(7.B)

Vv
Br
(7.B)

     

Aj (Aj1)
k
(po1)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VI.C  (Mgr. Nprstek Tom)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

M
Bn
(6.C)

D
Du
(6.C)

Z
Na
(6.C)

P
v
(9.B)

j
My
(6.C)

RoV
Du
(7.A)

     

 

t

 

Tv (Dv)
Ga
(tel)

Tv (Dv)
Ga
(tel)

Fy
Cm
(8.B)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

M
Bn
(6.A)

j
My
(7.A)

     

Tv (Chl)
Na
(BIOS)

Tv (Chl)
Na
(BIOS)

Aj (Aj1)
Mc
(8.C)

 
S
t

 

j
My
(6.C)

M
Bn
(6.C)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

Ov
Du
(6.C)

D
Du
(7.A)

Fy
Cm
(8.B)

     

Aj (Aj1)
Mc
(kuch)

 

t

 

Vv
Br
(7.B)

Vv
Br
(7.B)

(M)
Bn
(8.C)

(M)
Bn
(6.A)

Z
Na
(6.C)

Hv
Mch
(2.A)

     

(j)
My
(8.A)

(j)
My
(6.B)

 
P

 

M
Bn
(6.C)

j
My
(8.C)

P
v
(9.B)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

 

(P)
v
(dil)

     

Aj (Aj1)
Mc
(6.A)

(P1)
Do
(6.A)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VII.A  (Mgr. Srbov Milena)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

M
Tr
(7.A)

Rj (Rj)
Ve
(po2)

j
My
(8.A)

P
Ga
(7.C)

Aj (Aj)
Sr
(jaz)

 

(P)
v
(dil)

   

NJ2 (Nj)
H
(7.A)

Aj (AJ1)
P
(po1)

(P1)
Do
(7.A)

 

t

 

(j)
My
(8.A)

(j)
My
(8.A)

D
Bk
(8.C)

Inf (Inf)
Th
(po2)

Z
Du
(6.C)

Fy
Th
(9.B)

     

(M)
Tr
(7.A)

(M)
Tr
(8.C)

Inf (Inf1)
i
(po1)

 
S
t

 

Tv (Dv)
Br
(tel)

Tv (Dv)
Br
(tel)

M
Tr
(8.C)

Rj (Rj)
Ve
(3.B)

j
My
(8.C)

KAj (KAj)
Sr
(7.A)

 

SH (SH)
Na
(BIO2)

 

Tv (Chl)
Na
(BIOS)

Tv (Chl)
Na
(BIOS)

NJ2 (Nj)
H
(7.A)

Etv (Etv)
Du
(8.A)

 

t

 

M
Tr
(7.A)

j
My
(9.A)

P
Ga
(9.B)

Aj (Aj)
Sr
(jaz)

Ov
Sr
(7.A)

 

Vv
Sr
(7.B)

Vv
Sr
(7.B)

 

Aj (AJ1)
P
(po1)

 
P

 

j
My
(7.A)

D
Bk
(7.A)

Z
Du
(6.C)

Hv
M
(7.C)

RoV
Du
(6.C)

Aj (Aj)
Sr
(4.B)

     

Aj (AJ1)
P
(8.C)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VII.B  (Bc. Broov Mria)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

j
Sl
(6.B)

Hv
M
(7.C)

Vv
Br
(7.B)

Vv
Br
(7.B)

M
Cm
(8.B)

   

(P)
v
(dil)

 

(P1)
Do
(8.B)

 

t

 

M
Cm
(8.B)

j
Sl
(6.B)

P
Ga
(9.B)

D
Bk
(7.B)

Aj (Aj)
Sr
(7.C)

Z
r
(8.A)

 

Ov
Du
(6.C)

 

Aj (Aj1)
k
(po1)

 
S
t

 

Tv (Dv)
Cm
(BIO2)

Tv (Dv)
Cm
(BIO2)

j
Sl
(6.B)

Aj (Aj)
Sr
(7.C)

Rj (Rj)
Ry
(8.A)

KAj (KAj)
k
(6.C)

 

SH (SH)
Na
(BIO2)

 

Tv (Chl)
Na
(BIOS)

Tv (Chl)
Na
(BIOS)

Aj (Aj1)
k
(po1)

NJ2 (Nj)
Ve
(po2)

Etv (Etv)
Do
(8.C)

 

t

 

(j)
Sl
(6.B)

(j)
Sl
(6.B)

Inf (Inf)
Th
(po2)

P
Ga
(9.B)

Z
r
(8.C)

RoV
Br
(7.B)

     

(M)
Cm
(8.B)

(M)
Cm
(8.B)

Inf (Inf1)
Na
(po1)

 
P

 

Rj (Rj)
Ry
(8.C)

M
Cm
(7.C)

j
Sl
(6.B)

D
Bk
(6.B)

Aj (Aj)
Sr
(8.B)

Fy
Cm
(8.B)

     

NJ2 (Nj)
Ve
(po2)

Aj (Aj1)
k
(4.B)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VII.C  (Mgr. Gborkov Kateina)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

Z
r
(8.A)

M
Tr
(7.B)

NJ2 (Nj)
H
(7.A)

j
Ro
(9.A)

D
Du
(7.C)

 

Vv
Br
(7.B)

Vv
Br
(7.B)

 

Rj (Rj)
Ve
(po2)

 

t

 

Tv (Dv)
Ga
(tel)

Tv (Dv)
Ga
(tel)

M
Tr
(7.C)

Z
r
(6.C)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

j
Ro
(9.A)

     

Tv (Chl)
i
(BIO2)

Tv (Chl)
i
(BIO2)

Aj (Aj1)
Ga
(po2)

 
S
t

 

(j)
Ro
(po2)

(j)
Ro
(8.B)

NJ2 (Nj)
H
(7.A)

P
Ga
(9.B)

Aj (Aj)
Fo
(jaz)

KAj (KAj)
Fo
(5.B)

 

SH (SH)
Na
(BIO2)

 

(M)
Tr
(6.B)

(M)
Tr
(7.B)

Rj (Rj)
Ve
(7.B)

Aj (Aj1)
Ga
(9.A)

Etv (Etv)
M
(7.C)

 

t

 

j
Ro
(9.A)

M
Tr
(7.C)

D
Du
(7.A)

Hv
M
(7.C)

Fy
Th
(7.B)

   

(P)
v
(dil)

 

(P1)
M
(7.C)

 
P

 

Ov
Du
(8.A)

j
Ro
(9.A)

RoV
M
(7.C)

P
Ga
(8.C)

Aj (Aj)
Fo
(9.A)

Inf (Inf)
Th
(po2)

     

Aj (Aj1)
Ga
(4.C)

Inf (Inf1)
Na
(po1)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VIII.A  (Mgr. Ryckov Jitka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

Aj (Aj1)
Ga
(po2)

P
v
(9.B)

Ch
Ga
(9.B)

j
Ry
(8.A)

D
Bk
(8.A)

Z
r
(8.C)

     

Aj (Aj)
P
(po1)

 

t

 

Fy
Se
(6.A)

NJ2 (Nj2)
H
(7.A)

Inf (Inf)
Th
(po2)

KAj (KAj)
P
(kuch)

M
Cm
(8.B)

Hv
M
(7.C)

     

Rj (Rj)
Ry
(7.B)

Inf (Inf1)
Na
(po1)

KAj (KAj1)
k
(8.A)

 
S
t

 

Aj (Aj1)
Ga
(7.A)

P
v
(9.B)

j
Ry
(8.A)

M
Cm
(8.B)

Z
r
(6.C)

 

Vv
Br
(7.B)

(P1)
M
(7.C)

 

Aj (Aj)
P
(8.A)

(P)
v
(dil)

 

t

 

Ch
Ga
(9.B)

NJ2 (Nj2)
H
(7.A)

Fy
Se
(6.A)

(M)
Cm
(8.B)

(M)
Cm
(8.B)

Ov
Du
(8.C)

     

Rj (Rj)
Ry
(8.A)

(j)
Ry
(8.A)

(j)
Ry
(8.A)

 
P

 

Tv (Dv)
Ga
(tel)

Tv (Dv)
Ga
(tel)

Aj (Aj1)
Ga
(sd4)

M
Cm
(8.B)

j
Ry
(8.A)

D
Bk
(8.A)

     

Tv (Chl)
Na
(BIOS)

Tv (Chl)
Na
(BIOS)

Aj (Aj)
P
(d3)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VIII.B  (Bc. Peatov Hana)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

(j)
Ry
(8.C)

(j)
Ry
(6.B)

Ov
P
(8.B)

Inf (Inf)
Th
(po2)

Ch
Th
(9.B)

NJ2 (Nj2)
Ve
(9.A)

     

(M)
Se
(6.A)

(M)
Se
(6.A)

Inf (Inf1)
Na
(po1)

Rj (Rj)
Ry
(6.A)

 

t

 

j
Ry
(7.B)

M
Se
(6.A)

Z
r
(6.B)

P
v
(9.B)

D
Ro
(9.A)

Aj (Aj)
P
(8.B)

     

Aj (Aj1)
Bn
(5.B)

 
S
t

 

Fy
Th
(8.B)

j
Ry
(8.A)

Aj (Aj)
P
(d3)

M
Se
(6.A)

Ch
Th
(9.B)

 

Tv (Dv)
Ga
(BIOS)

Tv (Dv)
Ga
(BIOS)

 

Aj (Aj1)
Bn
(7.C)

Tv (Chl)
Bn
(tel)

Tv (Chl)
Bn
(tel)

 

t

 

M
Se
(6.A)

Aj (Aj)
P
(jaz)

NJ2 (Nj2)
Ve
(6.C)

D
Ro
(9.A)

P
v
(9.A)

KAj (KAj)
P
(8.B)

     

Aj (Aj1)
Bn
(po1)

Rj (Rj)
Ry
(4.C)

Etv (Etv)
Do
(6.B)

 
P

 

(P)
v
(dil)

Vv
Br
(7.B)

j
Ry
(8.C)

Z
r
(7.A)

Fy
Th
(9.B)

Hv
M
(7.C)

     

(P1)
Do
(kuch)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  VIII.C  (vb Svatopluk)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

D
Bk
(9.A)

Ch
Ga
(8.A)

Aj (Aj1)
Bn
(jaz)

(j)
Sl
(6.B)

Z
r
(7.A)

(j)
Sl
(6.B)

     

Aj (Aj)
Sr
(po1)

(M)
Cm
(8.B)

(M)
Cm
(8.B)

 

t

 

Aj (Aj1)
Bn
(po2)

P
v
(9.B)

NJ2 (Nj2)
H
(7.A)

j
Sl
(6.B)

Fy
Le
(8.C)

 

Ov
Du
(6.C)

   

Aj (Aj)
Sr
(po1)

Rj (Rj)
Ve
(6.C)

 
S
t

 

D
Bk
(8.C)

j
Sl
(6.B)

M
Cm
(8.B)

Z
r
(8.C)

Hv
M
(7.C)

 

(P1)
Do
(8.C)

Vv
Br
(7.B)

 

(P)
v
(dil)

 

t

 

Aj (Aj1)
Bn
(po1)

Fy
Le
(8.C)

M
Cm
(8.B)

NJ2 (Nj2)
H
(7.A)

KAj (KAj)
P
(po2)

P
v
(9.A)

     

Aj (Aj)
Sr
(7.C)

Rj (Rj)
Ve
(po2)

Etv (Etv)
Do
(po1)

 
P

 

Tv (Dv)
Ga
(tel)

Tv (Dv)
Ga
(tel)

M
Cm
(8.B)

Inf (Inf)
Th
(po2)

j
Sl
(6.B)

Ch
Ga
(9.B)

     

Tv (Chl)
Hd
(BIO2)

Tv (Chl)
Hd
(BIO2)

Inf (Inf1)
Na
(po1)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  IX.A  (Mgr. Rochlov Blanka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

Ch
Th
(9.B)

M
Le
(8.C)

Fy
Th
(9.A)

Etv (Etv)
Do
(kuch)

j
Ro
(9.A)

ZA (ZA)
Se
(po2)

ChP (CHP)
Th
(9.B)

   

ZEU (ZEU)
Se
(6.A)

 

t

 

M
Le
(8.C)

j
Ro
(9.A)

Aj (Aj)
Mc
(7.B)

D
Ro
(9.A)

NJ2 (NJ2)
H
(7.A)

 

(P1)
M
(7.C)

Vv
Br
(7.B)

 

Aj (Aj1)
Bn
(8.A)

Rj (Rj)
Ve
(7.B)

(P)
v
(dil)

Aj (Aj2)
P
(9.A)

 
S
t

 

RoV
Do
(9.A)

Ov
Do
(9.A)

(j)
Ro
(po1)

(j)
Ro
(po2)

Aj (Aj)
Mc
(6.A)

 

Cvm1 (CvM1)
Se
(6.A)

Cvm (CvM)
Le
(8.B)

 

Aj (Aj1)
Bn
(8.B)

(M)
Le
(9.A)

(M)
Le
(9.A)

Cv (Cv)
Ro
(9.A)

Cv (Cv1)
Sl
(6.B)

Aj (Aj2)
P
(po1)

 

t

 

Tv (Dv)
Na
(BIO2)

Tv (Dv)
Na
(BIO2)

j
Ro
(9.A)

Ch
Th
(8.C)

P
Le
(9.B)

Hv
M
(7.C)

     

Tv (Chl)
Bk
(BIOS)

Tv (Chl)
Bk
(BIOS)

 
P

 

Fy
Th
(9.B)

M
Le
(8.A)

NJ2 (NJ2)
H
(7.A)

Z
Du
(6.C)

Aj (Aj)
Mc
(7.A)

D
Ro
(9.A)

     

Aj (Aj1)
Bn
(5.B)

Rj (Rj)
Ve
(8.A)

Aj (Aj2)
P
(8.C)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  IX.B  (Bc. Bernek Jakub)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

M
Le
(8.B)

j
Ro
(9.A)

Fy
i
(7.C)

NJ2 (NJ2)
H
(jaz)

Ov
Do
(7.B)

 

ZA (ZA)
Se
(po2)

ChP (CHP)
Th
(9.B)

 

Rj (Rj)
Ve
(7.A)

 

t

 

j
Ro
(9.A)

RoV
M
(7.C)

Aj (Aj)
Mc
(7.B)

M
Le
(8.B)

D
Bk
(9.B)

 

Vv
Br
(7.B)

(P)
v
(dil)

 

Aj (Aj1)
Bn
(8.A)

(P1)
M
(7.C)

Aj (Aj2)
P
(9.A)

 
S
t

 

Fy
i
(9.B)

Hv
M
(7.C)

Z
Du
(6.C)

Ch
Th
(8.A)

Aj (Aj)
Mc
(6.A)

 

Cvm (CvM)
Le
(8.B)

Cvm1 (CvM1)
Se
(6.A)

 

Aj (Aj1)
Bn
(8.B)

Cv (Cv1)
Sl
(6.B)

Cv (Cv)
Ro
(9.A)

Aj (Aj2)
P
(po1)

 

t

 

Tv (Dv)
Na
(BIO2)

Tv (Dv)
Na
(BIO2)

M
Le
(7.C)

ZEU (ZEU)
Se
(5.B)

D
Bk
(7.C)

P
Le
(9.B)

     

Tv (Chl)
Bk
(BIOS)

Tv (Chl)
Bk
(BIOS)

Etv (Etv)
Do
(kuch)

 
P

 

j
Ro
(9.A)

Ch
Th
(9.B)

(M)
Le
(7.B)

(M)
Le
(7.B)

Aj (Aj)
Mc
(7.A)

NJ2 (NJ2)
H
(7.A)

     

Aj (Aj1)
Bn
(5.B)

(j)
Ro
(9.A)

(j)
Ro
(9.A)

Rj (Rj)
Ve
(6.B)

Aj (Aj2)
P
(8.C)

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Benedek Peter  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

6.C
M
(6.C)

5.A (Aj1)
Aj
(jaz)

8.C (Aj1)
Aj
(jaz)

3.A
Tv
(tel)

         

 

t

 

8.C (Aj1)
Aj
(po2)

 

9.A (Aj1) +
Aj
(8.A)

 

6.C
M
(6.A)

8.B (Aj1)
Aj
(5.B)

     

 
S
t

 

5.A (Aj1)
Aj
(5.A)

6.C
M
(6.C)

8.B (Aj1)
Aj
(7.C)

 

9.A (Aj1) +
Aj
(8.B)

 

8.B (Chl)
Tv
(tel)

8.B (Chl)
Tv
(tel)

 

 

t

 

8.C (Aj1)
Aj
(po1)

8.B (Aj1)
Aj
(po1)

6.C (M)
M
(8.C)

6.C (M)
M
(6.A)

3.A
Tv
(tel)

       

 
P

 

6.C
M
(6.C)

 

5.A (Aj1)
Aj
(kuch)

 

9.A (Aj1) +
Aj
(5.B)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Bc. Bernek Jakub  (9.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

8.C
D
(9.A)

4.C (Aj)
Aj
(4.C)

3.B (Aj1)
Aj
(kuch)

6.A
D
(6.C)

8.A
D
(8.A)

       

 

t

 

3.B (Aj1)
Aj
(3.A)

 

7.A
D
(8.C)

7.B
D
(7.B)

9.B
D
(9.B)

5.A
Tv
(tel)

     

 
S
t

 

8.C
D
(8.C)

4.C (Aj)
Aj
(4.C)

 

6.A
D
(7.B)

         

 

t

 

9.A (Chl) +
Tv
(BIOS)

9.A (Chl) +
Tv
(BIOS)

   

9.B
D
(7.C)

5.A
Tv
(tel)

     

 
P

 

4.C (Aj)
Aj
(po1)

7.A
D
(7.A)

3.B (Aj1)
Aj
(po2)

7.B
D
(6.B)

 

8.A
D
(8.A)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Bc. Broov Mria  (7.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

6.A (Chl)
Tv
(BIOS)

6.A (Chl)
Tv
(BIOS)

7.B
Vv
(7.B)

7.B
Vv
(7.B)

   

7.C
Vv
(7.B)

7.C
Vv
(7.B)

 

 

t

 

           

9.B
Vv
(7.B)

9.A
Vv
(7.B)

 

 
S
t

 

7.A (Dv)
Tv
(tel)

7.A (Dv)
Tv
(tel)

 

3.B
Tv
(tel)

   

8.A
Vv
(7.B)

8.C
Vv
(7.B)

 

 

t

 

6.C
Vv
(7.B)

6.C
Vv
(7.B)

6.A
Vv
(7.B)

6.A
Vv
(7.B)

 

7.B
RoV
(7.B)

     

 
P

 

 

8.B
Vv
(7.B)

 

3.B
Tv
(tel)

6.B
Vv
(7.B)

6.B
Vv
(7.B)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Brzdov Gabriela  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

5.B
j
(5.B)

               

 

t

 

5.B
j
(5.B)

               

 
S
t

 

5.B
j
(5.B)

   

3.A
P
(3.A)

5.B
j
(5.B)

       

 

t

 

5.B (j)
j
(po2)

5.B (j)
j
(po2)

5.B
j
(5.B)

           

 
P

 

 

5.B
j
(5.B)

             

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Gborkov Kateina  (7.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

8.A (Aj1)
Aj
(po2)

8.C
Ch
(8.A)

8.A
Ch
(9.B)

7.A
P
(7.C)

         

 

t

 

6.C (Dv) +
Tv
(tel)

6.C (Dv) +
Tv
(tel)

7.B
P
(9.B)

 

7.C (Aj1)
Aj
(po2)

       

 
S
t

 

8.A (Aj1)
Aj
(7.A)

   

7.C
P
(9.B)

7.C (Aj1)
Aj
(9.A)

 

8.B (Dv)
Tv
(BIOS)

8.B (Dv)
Tv
(BIOS)

 

 

t

 

8.A
Ch
(9.B)

 

7.A
P
(9.B)

7.B
P
(9.B)

         

 
P

 

8.A (Dv) +
Tv
(tel)

8.A (Dv) +
Tv
(tel)

8.A (Aj1)
Aj
(sd4)

7.C
P
(8.C)

7.C (Aj1)
Aj
(4.C)

8.C
Ch
(9.B)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Bc. echov Eva  (1.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

1.B
j
(1.B)

1.B
Pr
(1.B)

1.B
M
(1.B)

1.B
Hv
(1.B)

         

 

t

 

1.B (j)
j
(1.B)

1.B (j)
j
(1.B)

1.B
M
(1.B)

1.B
Tv
(1.B)

1.B
j
(1.B)

       

 
S
t

 

1.B
j
(1.B)

1.B
M
(1.B)

1.B
j
(1.B)

1.B
Vv
(1.B)

         

 

t

 

1.B
j
(1.B)

1.B (M)
M
(1.B)

1.B (M)
M
(1.B)

1.B
P
(1.B)

1.B
j
(1.B)

       

 
P

 

1.B
Tv
(TVG)

1.B
Tv
(TVG)

1.B
j
(1.B)

1.B
Pr
(1.B)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. ermk Milan  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

6.A (Dv) +
Tv
(tel)

6.A (Dv) +
Tv
(tel)

 

8.C (M)
M
(8.B)

7.B
M
(8.B)

8.C (M)
M
(8.B)

     

 

t

 

7.B
M
(8.B)

 

6.C
Fy
(8.B)

 

8.A
M
(8.B)

       

 
S
t

 

7.B (Dv)
Tv
(BIO2)

7.B (Dv)
Tv
(BIO2)

8.C
M
(8.B)

8.A
M
(8.B)

 

6.C
Fy
(8.B)

     

 

t

 

7.B (M)
M
(8.B)

7.B (M)
M
(8.B)

8.C
M
(8.B)

8.A (M)
M
(8.B)

8.A (M)
M
(8.B)

       

 
P

 

 

7.B
M
(7.C)

8.C
M
(8.B)

8.A
M
(8.B)

 

7.B
Fy
(8.B)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  ernkov Vladimra  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

                 

 

t

 

4.B (Aj1)
Aj
(4.B)

3.A (Aj1)
Aj
(3.A)

6.B (Aj1)
Aj
(kuch)

8.A (KAj1)
KAj
(8.A)

7.B (Aj1)
Aj
(po1)

       

 
S
t

 

4.B (Aj1)
Aj
(4.B)

6.B (Aj1)
Aj
(8.C)

3.A (Aj1)
Aj
(4.A)

7.B (Aj1)
Aj
(po1)

 

7.B (KAj)
KAj
(6.C)

     

 

t

 

                 

 
P

 

 

4.B (Aj1)
Aj
(4.B)

6.B (Aj1)
Aj
(po1)

3.A (Aj1)
Aj
(3.A)

7.B (Aj1)
Aj
(4.B)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Dobnerov Hana  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

   

3.B (Aj)
Aj
(3.B)

9.A (Etv)
Etv
(kuch)

9.B
Ov
(7.B)

 

7.A (P1)
P
(7.A)

7.B (P1)
P
(8.B)

 

 

t

 

3.B (Aj)
Aj
(3.B)

3.A (Aj)
Aj
(kuch)

             

 
S
t

 

9.A
RoV
(9.A)

9.A
Ov
(9.A)

3.A (Aj)
Aj
(3.A)

2.A
P
(2.A)

 

7.B (Etv)
Etv
(8.C)

8.C (P1)
P
(8.C)

   

 

t

 

     

9.B (Etv)
Etv
(kuch)

8.C (Etv)
Etv
(po1)

8.B (Etv)
Etv
(6.B)

6.B (P1)
P
(6.B)

   

 
P

 

8.B (P1)
P
(kuch)

 

3.B (Aj)
Aj
(3.B)

3.A (Aj)
Aj
(3.B)

6.A (P1)
P
(6.A)

6.C (P1)
P
(6.A)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Bc. Dundrov Klra  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

 

6.C
D
(6.C)

 

6.B
D
(8.C)

7.C
D
(7.C)

6.C
RoV
(7.A)

     

 

t

 

6.A
Ov
(6.C)

6.A
Z
(6.C)

 

6.B
Ov
(7.A)

7.A
Z
(6.C)

 

8.C
Ov
(6.C)

7.B
Ov
(6.C)

 

 
S
t

 

   

9.B
Z
(6.C)

6.C
Ov
(6.C)

6.C
D
(7.A)

7.A (Etv)
Etv
(8.A)

     

 

t

 

 

6.A
Z
(6.C)

7.C
D
(7.A)

 

6.B
D
(6.B)

8.A
Ov
(8.C)

     

 
P

 

7.C
Ov
(8.A)

 

7.A
Z
(6.C)

9.A
Z
(6.C)

7.A
RoV
(6.C)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Bc. Formnkov Anna Irena  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

                 

 

t

 

4.B (Aj)
Aj
(jaz)

5.B (Aj)
Aj
(jaz)

6.B (Aj)
Aj
(jaz)

6.C (Aj)
Aj
(jaz)

7.C (Aj)
Aj
(jaz)

       

 
S
t

 

4.B (Aj)
Aj
(jaz)

6.B (Aj)
Aj
(jaz)

6.C (Aj)
Aj
(jaz)

5.B (Aj)
Aj
(jaz)

7.C (Aj)
Aj
(jaz)

7.C (KAj)
KAj
(5.B)

     

 

t

 

                 

 
P

 

5.B (Aj)
Aj
(jaz)

4.B (Aj)
Aj
(jaz)

6.B (Aj)
Aj
(jaz)

6.C (Aj)
Aj
(jaz)

7.C (Aj)
Aj
(9.A)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Golisov Miroslava  (5.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

5.A
Hv
(5.A)

 

5.A (M)
M
(5.A)

5.A (M)
M
(5.A)

5.A
j
(5.A)

       

 

t

 

5.A
j
(5.A)

5.A
M
(5.A)

5.A
Vv
(5.A)

5.A
Vv
(5.A)

5.A
j
(5.A)

       

 
S
t

 

 

5.A
M
(5.A)

5.A
Vla
(5.A)

5.A
j
(5.A)

5.A
P
(5.A)

5.A
P
(5.A)

     

 

t

 

5.A
M
(5.A)

5.A
j
(5.A)

5.A
P
(5.A)

5.A (j)
j
(5.A)

5.A (j)
j
(5.A)

       

 
P

 

5.A
Vla
(5.A)

5.A
M
(5.A)

 

5.A
j
(5.A)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Hataov Danue  (4.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

4.A
j
(4.A)

4.A
M
(4.A)

4.A
Vla
(4.A)

 

4.A
Vv
(4.A)

4.A
Vv
(4.A)

     

 

t

 

4.A
M
(4.A)

 

4.A (j)
j
(4.A)

4.A (j)
j
(4.A)

4.A
Tv
(tel)

       

 
S
t

 

4.A
j
(4.A)

4.A
Vla
(4.A)

4.A
Tv
(tel)

4.A (M)
M
(4.A)

4.A (M)
M
(4.A)

4.A
j
(4.A)

     

 

t

 

4.A
j
(4.A)

4.A
M
(4.A)

 

4.A
P
(4.A)

4.A
P
(4.A)

       

 
P

 

4.A
j
(4.A)

4.A
M
(4.A)

4.A
P
(4.A)

4.A
j
(4.A)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  PhDr. Horikov Beata  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

 

7.A (Nj)
NJ2
(7.A)

7.C (Nj)
NJ2
(7.A)

9.B (NJ2)
NJ2
(jaz)

         

 

t

 

 

8.A (Nj2)
NJ2
(7.A)

8.C (Nj2)
NJ2
(7.A)

 

9.A (NJ2)
NJ2
(7.A)

       

 
S
t

 

   

7.C (Nj)
NJ2
(7.A)

7.A (Nj)
NJ2
(7.A)

         

 

t

 

 

8.A (Nj2)
NJ2
(7.A)

 

8.C (Nj2)
NJ2
(7.A)

         

 
P

 

   

9.A (NJ2)
NJ2
(7.A)

   

9.B (NJ2)
NJ2
(7.A)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Hrouda Michal  (5.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

 

5.B
M
(5.B)

5.B
P
(5.B)

5.B
P
(5.B)

4.B
Tv
(tel)

       

 

t

 

   

5.B
M
(5.B)

4.C
Tv
(tel)

5.B
Vla
(5.B)

5.B (Inf)
Inf5
(po2)

     

 
S
t

 

 

5.B
M
(5.B)

5.B
P
(5.B)

 

4.B
Tv
(tel)

5.B
Tv
(tel)

     

 

t

 

5.B (M)
M
(5.B)

5.B (M)
M
(5.B)

4.C
Tv
(tel)

5.B
Tv
(tel)

   

6.B (Chl)
P
(dil)

   

 
P

 

8.C (Chl)
Tv
(BIO2)

8.C (Chl)
Tv
(BIO2)

5.B
M
(5.B)

5.B
Vla
(5.B)

5.A (Inf)
Inf5
(po2)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Kdlov Marcela  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

                 

 

t

 

                 

 
S
t

 

                 

 

t

 

 

2.B
Hv
(2.B)

4.B
P
(4.B)

4.B
P
(4.B)

4.B
Hv
(4.B)

       

 
P

 

 

2.B
P
(2.B)

4.B
Vv
(4.B)

4.B
Vv
(4.B)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Kotkov Blanka  (1.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

1.A
M
(1.A)

1.A
j
(1.A)

1.A
Pr
(1.A)

1.A
Vv
(1.A)

         

 

t

 

1.A
j
(1.A)

1.A
j
(1.A)

1.A
Tv
(TVG)

1.A (M)
M
(1.A)

1.A (M)
M
(1.A)

       

 
S
t

 

1.A
M
(1.A)

1.A
Tv
(TVG)

1.A
j
(1.A)

1.A (j)
j
(1.A)

1.A (j)
j
(1.A)

       

 

t

 

1.A
j
(1.A)

1.A
Tv
(TVG)

1.A
j
(1.A)

1.A
P
(1.A)

         

 
P

 

1.A
M
(1.A)

1.A
j
(1.A)

1.A
Pr
(1.A)

1.A
Hv
(1.A)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Kekov Irena  (4.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

4.C
j
(4.C)

 

4.C
M
(4.C)

4.C
Vla
(4.C)

4.C
j
(4.C)

4.C
Hv
(4.C)

     

 

t

 

4.C (M)
M
(4.C)

4.C
j
(4.C)

4.C
P
(4.C)

 

4.C (M)
M
(4.C)

4.C
j
(4.C)

     

 
S
t

 

4.C
j
(4.C)

 

4.C
M
(4.C)

4.C
j
(4.C)

4.C
P
(4.C)

4.C
P
(4.C)

     

 

t

 

4.C (j)
j
(4.C)

4.C
M
(4.C)

 

4.C
Vla
(4.C)

4.C (j)
j
(4.C)

       

 
P

 

 

4.C
M
(4.C)

4.C
Vv
(4.C)

4.C
Vv
(4.C)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Ing. Leopoldov Dagmar  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

9.B
M
(8.B)

9.A
M
(8.C)

6.B (M)
M
(8.C)

 

6.B (M)
M
(8.C)

       

 

t

 

9.A
M
(8.C)

6.B
M
(8.B)

 

9.B
M
(8.B)

8.C
Fy
(8.C)

       

 
S
t

 

   

9.A (M)
M
(9.A)

9.A (M)
M
(9.A)

6.B
M
(6.B)

 

9.B (CvM)
Cvm
(8.B)

9.A (CvM)
Cvm
(8.B)

 

 

t

 

6.B
M
(8.C)

8.C
Fy
(8.C)

9.B
M
(7.C)

 

9.A
P
(9.B)

9.B
P
(9.B)

     

 
P

 

6.B
M
(6.B)

9.A
M
(8.A)

9.B (M)
M
(7.B)

9.B (M)
M
(7.B)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Majtankov Marcela  (3.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

3.B
j
(3.B)

3.B
M
(3.B)

 

3.B
Pr
(3.B)

3.B
j
(3.B)

3.B
Hv
(3.B)

     

 

t

 

 

3.B (j)
j
(3.B)

3.B (j)
j
(3.B)

3.B
M
(3.B)

3.B
Vv
(3.B)

3.B
j
(3.B)

     

 
S
t

 

3.B (M)
M
(3.B)

3.B (M)
M
(3.B)

3.B
j
(3.B)

 

3.B
Pr
(3.B)

3.B
j
(3.B)

     

 

t

 

3.B
j
(3.B)

3.B
M
(3.B)

3.B
Pr
(3.B)

3.B
P
(3.B)

3.B
j
(3.B)

       

 
P

 

3.B
j
(3.B)

3.B
M
(3.B)

             

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Mackov Nikola  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

                 

 

t

 

 

5.B (Aj1)
Aj
(5.B)

9.A (Aj) +
Aj
(7.B)

6.C (Aj1)
Aj
(8.C)

 

6.A (Aj1)
Aj
(8.C)

     

 
S
t

 

 

6.A (Aj1)
Aj
(kuch)

6.C (Aj1)
Aj
(kuch)

5.B (Aj1)
Aj
(5.B)

9.A (Aj) +
Aj
(6.A)

       

 

t

 

                 

 
P

 

5.B (Aj1)
Aj
(5.B)

6.A (Aj1)
Aj
(6.A)

 

6.C (Aj1)
Aj
(6.A)

9.A (Aj) +
Aj
(7.A)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Machlkov Dagmar  (2.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

2.A
j
(2.A)

2.A
M
(2.A)

2.A
Tv
(tel)

 

2.A
j
(2.A)

       

 

t

 

2.A
Tv
(baz2)

2.A
Tv
(baz2)

2.A
j
(2.A)

2.A
M
(2.A)

2.A
j
(2.A)

       

 
S
t

 

2.A
j
(2.A)

2.A (M)
M
(2.A)

2.A (M)
M
(2.A)

 

2.A
j
(2.A)

       

 

t

 

2.A
M
(2.A)

2.A (j)
j
(2.A)

2.A (j)
j
(2.A)

 

2.A
Hv
(2.A)

6.C
Hv
(2.A)

     

 
P

 

2.A
j
(2.A)

2.A
M
(2.A)

2.A
j
(2.A)

2.A
Vv
(2.A)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Bc. Makov Hana  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

 

7.B
Hv
(7.C)

             

 

t

 

3.A
Hv
(7.C)

9.B
RoV
(7.C)

 

5.B
Hv
(7.C)

 

8.A
Hv
(7.C)

9.A (P1)
P
(7.C)

9.B (P1)
P
(7.C)

 

 
S
t

 

6.B
Hv
(7.C)

9.B
Hv
(7.C)

   

8.C
Hv
(7.C)

7.C (Etv)
Etv
(7.C)

 

8.A (P1)
P
(7.C)

 

 

t

 

     

7.C
Hv
(7.C)

 

9.A
Hv
(7.C)

 

7.C (P1)
P
(7.C)

 

 
P

 

6.A
Hv
(7.C)

 

7.C
RoV
(7.C)

7.A
Hv
(7.C)

4.A
Hv
(7.C)

8.B
Hv
(7.C)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Pekrtov Ladislava  (3.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

3.A
M
(3.A)

3.A
Pr
(3.A)

3.A (j)
j
(3.A)

 

3.A (j)
j
(3.A)

3.A
j
(3.A)

     

 

t

 

   

3.A
j
(3.A)

3.A
M
(3.A)

3.A
Vv
(3.A)

3.A
j
(3.A)

     

 
S
t

 

3.A
j
(3.A)

3.A
M
(3.A)

   

3.A
Pr
(3.A)

3.A
j
(3.A)

     

 

t

 

3.A (M)
M
(3.A)

3.A (M)
M
(3.A)

3.A
j
(3.A)

3.A
Pr
(3.A)

         

 
P

 

3.A
j
(3.A)

3.A
M
(3.A)

3.A
j
(3.A)

           

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Bc. Myslivcov Vra  (4.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

4.B
j
(4.B)

4.B
Vla
(4.B)

7.A
j
(8.A)

4.B
j
(4.B)

6.C
j
(6.C)

       

 

t

 

7.A (j)
j
(8.A)

7.A (j)
j
(8.A)

4.B
j
(4.B)

4.B
P
(4.B)

4.B
j
(4.B)

6.C
j
(7.A)

     

 
S
t

 

6.C
j
(6.C)

4.B (j)
j
(4.B)

4.B (j)
j
(4.B)

4.B
Vla
(4.B)

7.A
j
(8.C)

       

 

t

 

4.B
j
(4.B)

7.A
j
(9.A)

6.C (j)
j
(8.A)

6.C (j)
j
(6.B)

 

4.B
j
(4.B)

     

 
P

 

7.A
j
(7.A)

6.C
j
(8.C)

             

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Nprstek Tom  (6.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

6.B (Chl)
Tv
(BIO2)

6.B (Chl)
Tv
(BIO2)

6.C
Z
(6.C)

8.B (Inf1)
Inf
(po1)

 

6.B
Z
(6.C)

     

 

t

 

6.C (Chl)
Tv
(BIOS)

6.C (Chl)
Tv
(BIOS)

8.A (Inf1)
Inf
(po1)

   

5.B (Inf1)
Inf5
(po1)

     

 
S
t

 

7.A (Chl) +
Tv
(BIOS)

7.A (Chl) +
Tv
(BIOS)

         

7.A (SH) +
SH
(BIO2)

 

 

t

 

9.A (Dv) +
Tv
(BIO2)

9.A (Dv) +
Tv
(BIO2)

7.B (Inf1)
Inf
(po1)

6.B
Z
(6.C)

6.C
Z
(6.C)

       

 
P

 

8.A (Chl)
Tv
(BIOS)

8.A (Chl)
Tv
(BIOS)

 

8.C (Inf1)
Inf
(po1)

5.A (Inf1)
Inf5
(po1)

7.C (Inf1)
Inf
(po1)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Bc. Peatov Hana  (8.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

8.A (Aj)
Aj
(po1)

4.C (Aj1)
Aj
(po1)

8.B
Ov
(8.B)

4.A (Aj1)
Aj
(3.A)

7.A (AJ1)
Aj
(po1)

       

 

t

 

 

4.A (Aj1)
Aj
(po1)

9.A (Aj2) +
Aj
(9.A)

8.A (KAj)
KAj
(kuch)

 

8.B (Aj)
Aj
(8.B)

     

 
S
t

 

8.A (Aj)
Aj
(8.A)

4.C (Aj1)
Aj
(po1)

8.B (Aj)
Aj
(d3)

 

9.A (Aj2) +
Aj
(po1)

       

 

t

 

 

8.B (Aj)
Aj
(jaz)

4.A (Aj1)
Aj
(jaz)

7.A (AJ1)
Aj
(po1)

8.C (KAj)
KAj
(po2)

8.B (KAj)
KAj
(8.B)

     

 
P

 

4.C (Aj1)
Aj
(4.C)

 

8.A (Aj)
Aj
(d3)

 

9.A (Aj2) +
Aj
(8.C)

7.A (AJ1)
Aj
(8.C)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Rochlov Blanka  (9.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

 

9.B
j
(9.A)

 

7.C
j
(9.A)

9.A
j
(9.A)

       

 

t

 

9.B
j
(9.A)

9.A
j
(9.A)

 

9.A
D
(9.A)

8.B
D
(9.A)

7.C
j
(9.A)

     

 
S
t

 

7.C (j)
j
(po2)

7.C (j)
j
(8.B)

9.A (j)
j
(po1)

9.A (j)
j
(po2)

   

9.A (Cv)
Cv
(9.A)

9.B (Cv)
Cv
(9.A)

 

 

t

 

7.C
j
(9.A)

 

9.A
j
(9.A)

8.B
D
(9.A)

         

 
P

 

9.B
j
(9.A)

7.C
j
(9.A)

9.B (j)
j
(9.A)

9.B (j)
j
(9.A)

 

9.A
D
(9.A)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  imov Ludmila  (2.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

2.C
Tv
(TVG)

2.C
M
(2. C)

2.C
j
(2. C)

2.C
Pr
(2. C)

         

 

t

 

2.C
Tv

2.C
Tv

2.C
M
(2. C)

2.C
j
(2. C)

2.C
j
(2. C)

       

 
S
t

 

2.C
j
(2. C)

2.C
M
(2. C)

2.C
Vv
(2. C)

2.C
j
(2. C)

2.C
Pr
(2. C)

       

 

t

 

2.C
j
(2. C)

2.C
M
(2. C)

2.C
P
(2. C)

2.C
j
(2. C)

         

 
P

 

2.C
j
(2. C)

2.C
M
(2. C)

2.C
j
(2. C)

2.C
Hv
(2. C)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Ryckov Jitka  (8.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

8.B (j)
j
(8.C)

8.B (j)
j
(6.B)

 

8.A
j
(8.A)

6.A
j
(6.A)

8.B (Rj)
Rj
(6.A)

     

 

t

 

8.B
j
(7.B)

8.A (Rj)
Rj
(7.B)

 

6.A (j)
j
(6.A)

6.A (j)
j
(8.A)

       

 
S
t

 

6.A
j
(6.A)

8.B
j
(8.A)

8.A
j
(8.A)

 

7.B (Rj)
Rj
(8.A)

       

 

t

 

6.A
j
(8.A)

8.A (Rj)
Rj
(8.A)

8.B (Rj)
Rj
(4.C)

8.A (j)
j
(8.A)

8.A (j)
j
(8.A)

       

 
P

 

7.B (Rj)
Rj
(8.C)

 

8.B
j
(8.C)

6.A
j
(8.A)

8.A
j
(8.A)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Ing. Sedloov Ivana  (6.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

8.B (M)
M
(6.A)

8.B (M)
M
(6.A)

6.A
M
(6.A)

9.A (ZEU)
ZEU
(6.A)

 

9.A (ZA)
ZA
(po2)

9.B (ZA)
ZA
(po2)

   

 

t

 

8.A
Fy
(6.A)

8.B
M
(6.A)

6.A
Fy
(6.A)

6.A (M)
M
(4.C)

6.A (M)
M
(4.A)

       

 
S
t

 

   

6.A
M
(6.A)

8.B
M
(6.A)

6.A
RoV
(7.B)

 

9.A (CvM1)
Cvm1
(6.A)

9.B (CvM1)
Cvm1
(6.A)

 

 

t

 

8.B
M
(6.A)

 

8.A
Fy
(6.A)

9.B (ZEU)
ZEU
(5.B)

6.A
M
(6.A)

6.A
Fy
(6.A)

     

 
P

 

   

6.A
M
(6.A)

           

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Slnsk Renata  (6.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

7.B
j
(6.B)

 

6.B (j)
j
(6.B)

8.C (j)
j
(6.B)

6.B (j)
j
(6.B)

8.C (j)
j
(6.B)

     

 

t

 

 

7.B
j
(6.B)

 

8.C
j
(6.B)

6.B
j
(6.B)

6.B
RoV
(6.B)

     

 
S
t

 

 

8.C
j
(6.B)

7.B
j
(6.B)

6.B
j
(6.B)

   

9.B (Cv1)
Cv
(6.B)

9.A (Cv1)
Cv
(6.B)

 

 

t

 

7.B (j)
j
(6.B)

7.B (j)
j
(6.B)

6.B
j
(6.B)

 

5.B
Vv
(5.B)

5.B
Vv
(5.B)

     

 
P

 

 

6.B
j
(6.B)

7.B
j
(6.B)

 

8.C
j
(6.B)

       

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Srbov Milena  (7.A)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

 

5.A (Aj)
Aj
(5.A)

8.C (Aj)
Aj
(po1)

4.A (Aj)
Aj
(4.A)

7.A (Aj)
Aj
(jaz)

       

 

t

 

8.C (Aj)
Aj
(po1)

4.A (Aj)
Aj
(4.A)

   

7.B (Aj)
Aj
(7.C)

6.A (Aj)
Aj
(6.A)

     

 
S
t

 

5.A (Aj)
Aj
(po1)

6.A (Aj)
Aj
(7.A)

 

7.B (Aj)
Aj
(7.C)

 

7.A (KAj)
KAj
(7.A)

     

 

t

 

8.C (Aj)
Aj
(7.C)

 

4.A (Aj)
Aj
(4.A)

7.A (Aj)
Aj
(jaz)

7.A
Ov
(7.A)

 

7.A
Vv
(7.B)

7.A
Vv
(7.B)

 

 
P

 

 

6.A (Aj)
Aj
(po2)

5.A (Aj)
Aj
(5.A)

 

7.B (Aj)
Aj
(8.B)

7.A (Aj)
Aj
(4.B)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. indler Miroslav  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

   

9.B
Fy
(7.C)

           

 

t

 

7.C (Chl)
Tv
(BIO2)

7.C (Chl)
Tv
(BIO2)

 

7.A (Inf1)
Inf
(po1)

         

 
S
t

 

9.B
Fy
(9.B)

               

 

t

 

                 

 
P

 

                 

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. trymplov Jitka  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

7.C
Z
(8.A)

 

4.B
M
(4.B)

2.A
Pr
(2.A)

8.C
Z
(7.A)

8.A
Z
(8.C)

     

 

t

 

 

4.B
M
(4.B)

8.B
Z
(6.B)

7.C
Z
(6.C)

 

7.B
Z
(8.A)

     

 
S
t

 

 

4.B (M)
M
(po2)

4.B (M)
M
(po2)

8.C
Z
(8.C)

8.A
Z
(6.C)

       

 

t

 

 

4.B
M
(4.B)

 

2.A
Pr
(2.A)

7.B
Z
(8.C)

       

 
P

 

4.B
M
(4.B)

   

8.B
Z
(7.A)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  vb Svatopluk  (8.C)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

 

8.A
P
(9.B)

 

6.C
P
(9.B)

 

6.A
P
(9.B)

7.A (P)
P
(dil)

7.B (P)
P
(dil)

 

 

t

 

 

8.C
P
(9.B)

 

8.B
P
(9.B)

   

9.A (P)
P
(dil)

9.B (P)
P
(dil)

 

 
S
t

 

 

8.A
P
(9.B)

6.B
P
(9.B)

   

6.A
P
(9.B)

8.C (P)
P
(dil)

8.A (P)
P
(dil)

 

 

t

 

       

8.B
P
(9.A)

8.C
P
(9.A)

 

7.C (P)
P
(dil)

 

 
P

 

8.B (P)
P
(dil)

 

6.C
P
(9.B)

6.B
P
(9.B)

6.A (P)
P
(dil)

6.C (P)
P
(dil)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Thunov Markta  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

9.A
Ch
(9.B)

 

9.A
Fy
(9.A)

8.B (Inf)
Inf
(po2)

8.B
Ch
(9.B)

 

9.A (CHP)
ChP
(9.B)

9.B (CHP)
ChP
(9.B)

 

 

t

 

6.B
Fy
(9.B)

 

8.A (Inf)
Inf
(po2)

7.A (Inf)
Inf
(po2)

 

7.A
Fy
(9.B)

     

 
S
t

 

8.B
Fy
(8.B)

   

9.B
Ch
(8.A)

8.B
Ch
(9.B)

       

 

t

 

 

6.B
Fy
(9.B)

7.B (Inf)
Inf
(po2)

9.A
Ch
(8.C)

7.C
Fy
(7.B)

       

 
P

 

9.A
Fy
(9.B)

9.B
Ch
(9.B)

 

8.C (Inf)
Inf
(po2)

8.B
Fy
(9.B)

7.C (Inf)
Inf
(po2)

     

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Ing. Trsek Alexandra  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

7.A
M
(7.A)

7.C
M
(7.B)

             

 

t

 

7.A (M)
M
(7.A)

7.A (M)
M
(8.C)

7.C
M
(7.C)

           

 
S
t

 

7.C (M)
M
(6.B)

7.C (M)
M
(7.B)

7.A
M
(8.C)

           

 

t

 

7.A
M
(7.A)

7.C
M
(7.C)

             

 
P

 

                 

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Vgnerov Petra  (2.B)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

2.B
Pr
(2.B)

2.B
j
(2.B)

2.B
M
(2.B)

2.B (j)
M
(2.B)

2.B (j)
M
(2.B)

       

 

t

 

2.B
Tv
(baz1)

2.B
Tv
(baz1)

2.B
j
(2.B)

2.B
j
(2.B)

2.B
Vv
(2.B)

       

 
S
t

 

2.B
Tv
(TVG)

2.B
Pr
(2.B)

2.B
M
(2.B)

2.B
j
(2.B)

2.B
j
(2.B)

       

 

t

 

2.B
M
(2.B)

 

2.B
j
(2.B)

2.B (j)
j
(2.B)

2.B (j)
j
(2.B)

       

 
P

 

2.B
j
(2.B)

 

2.B
M
(2.B)

2.B
j
(2.B)

         

 

(rozvrh platn od 04.3.2019)

Zkladn kola Slan, Komenskho nmst 618, okres Kladno  Mgr. Vejdlkov Marie  

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:45-10:30

4
10:40-11:25

5
11:35-12:20

6
12:30-13:15

7
13:25-14:10

8
14:20-15:05

9
15:05-16:00

 
P
o

 

 

7.A (Rj)
Rj
(po2)

7.C (Rj)
Rj
(po2)

9.B (Rj)
Rj
(7.A)

 

8.B (Nj2)
NJ2
(9.A)

     

 

t

 

   

8.C (Rj)
Rj
(6.C)

 

9.A (Rj)
Rj
(7.B)

       

 
S
t

 

   

7.C (Rj)
Rj
(7.B)

7.A (Rj)
Rj
(3.B)

7.B (Nj)
NJ2
(po2)

       

 

t

 

   

8.B (Nj2)
NJ2
(6.C)

8.C (Rj)
Rj
(po2)

         

 
P

 

7.B (Nj)
NJ2
(po2)

 

9.A (Rj)
Rj
(8.A)

   

9.B (Rj)
Rj
(6.B)

     

Zpracovno v systmu Bakali