• 01-základní slide ostatní

     

     

     

    phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po, Út, Čt, Pá 7-14 h a St 7-16 hod) 

Distanční výuka na 1. stupni od 2. 11. 2020

Od 2. 11. 2020 třídy 1. stupně začnou pracovat podle rozvrhu pro distanční výuku. V rozvrhu jsou nasazené on-line hodiny, jejich počet v jednotlivých ročnících vychází z doporučení MŠMT a z učebního plánu. Distanční výuka je doplněna dalšími formami vzdělávání  on-line i off line výuky,  individuálními konzultacemi pro žáky. Rodiče a žáci budou o on-line hodinách informováni přes společnou platformu Teams - kalendář.

K žákům, kteří mají pouze papírovou formu distanční výuky, přistupujeme rovnocenným způsobem.

ROZVRHY jednotlivých tříd naleznete v příloze.

Distanční výuka je pro žáky povinná. Absenci žáků je třeba zákonným zástupcem omluvit třídnímu učiteli.

Preferujeme formativní způsob hodnocení žáků. Zapojení žáků do distanční výuky bude zahrnuto do hodnocení za dané klasifikačního období.

Pro nespolupracující žáky využíváme kontaktu na neziskovou organizací Romodrom, informace předáváme OSPOD Slaný.

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.