• 01-základní slide ostatní

     

     

     

    phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po, Út, Čt, Pá 7-14 h a St 7-16 hod) 

Volby do školské rady

Dobrý den, 

protože volba člena školské rady za zákonné zástupce žáků byla vzhledem k nízkému počtu hlasujících neplatná (hlasovala méně než jedna třetina oprávněných voličů), je nutné volbu opakovat. Aby se předešlo tomu, že se v druhém kole bude situace opakovat, využijeme možnost provést volbu v době, kdy bude možná osobní přítomnost voličů (zákonných zástupců žáků) ve škole, např. na třídních schůzkách. Tuto variantu využijeme na základě rozhodnutí o prodloužení funkčního období členů školských rad ministerstvem školství. Rozhodnutí o tomto způsobu volby bylo odsouhlaseno panem starostou. 

Citace z dopisu náměstka ministra: 

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) si uvědomuje aktuální komplikace spojené s organizací voleb do školské rady a zároveň potřebu fungujících školských rad, proto přiloženým opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona prodlužuje funkční období členů školských rad. Ministerstvo rozhodlo, že funkční období členů školských rad je prodlouženo tehdy, pokud jeho konec připadne na období od vydání tohoto opatření (tedy 29. října 2020) do 3 měsíců po skončení nouzového stavu, jelikož je zřejmé, že i při potenciálním uvolňování opatření budou muset školy činit celou řadu úkolů spojených se vzděláváním, které nyní probíhá distančním způsobem, a uspořádání voleb do školské rady není v tomto kontextu tím nejdůležitějším, co se musí zorganizovat ihned, jakmile tomu přestane bránit právní překážka v podobě zákazu pohybu osob nebo jiná překážka."

Dokumenty MŠMT naleznete v příloze

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.