• 01-základní slide ostatní

   

   

   

  phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po a St 7-16 hod, Út, Čt, Pá 7-14 h) 

Školní psycholog

Školní psycholog

                      „Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali“

                                                                                                                         J. J. Rousseau

PhDr. Daniela Krausová             

telefon : +420 724 042 942    

        

přítomnost psychologa ve škole

 • konzultační hodiny pro žáky a rodiče: dle domluvy s pedagogy školy

Informace o činnosti školního psychologa

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy, psycholog je nezávislým pracovníkem školy. Poskytuje komplexní bezplatnou službu žákům, rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených vyhláškou č.72/2005 Sb.,          O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve smyslu vyhlášky č.116/2011 Sb. Informace a důvěrná data, která se školní psycholog dozví v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Základní činnosti školního psychologa

 

 konzultační, poradenské a intervenční činnosti:

 • řešení výukových a výchovných problémů
 • prevence školního neúspěchu žáků při maximálním využití potenciálu dítěte
 • individuální a skupinová práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – náprava, reedukace
 • individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče
 • poskytnutí krizové intervence žákovi v náročné životní situaci
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • práce se třídou – programy pro rozvoj a podporu pozitivních vztahů mezi žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení vztahových problémů ve třídě
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • podpora kvalitních vztahů učitel-žák-rodič
 • metodická a koordinační činnost:

            metodická a informační činnost, kooperace se školskými poradenskými    

            zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky na základě

            individuálních potřeb žáků

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.