• 01-základní slide ostatní

   

   

   

  phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po, Út, Čt, Pá 7-14 h a St 7-16 hod) 

Informace pro rodiče k testování na přijímací pohovory

Vážení rodiče!

Na základě pokynů z MŠMT a MZČR vám chceme poskytnout informace o testování žáků před přijímacími pohovory na střední školy a víceletá gymnázia v řádných termínech, tj. 3. a 4. května pro čtyřleté obory a 5. a 6. května pro víceletá gymnázia.

V případě, že vaše dítě bude mít jiné datum konání přijímací zkoušky nebo pohovoru, sdělte nám ho, prosím.

Podmínkou pro účast žáka na zkoušce je negativní test, který nesmí být starší 7 dní a současně žádné příznaky onemocnění COVID -19. Testování proběhne na naší škole.

Po absolvování testu bude vydáno potvrzení o negativním či pozitivním výsledku testu.

V případě pozitivního výsledku tohoto antigenního testu musí žák absolvovat RT-PCR test. Ten již zařizují zákonní zástupci žáků prostřednictvím dětského lékaře. Směrodatný je v takovém případě výsledek RT-PCR testu. Doklad o pozitivním výsledku testu slouží jako omluvenka neúčasti na zkoušce a dítě může využít náhradní termín. V takovém případě vybranou školu informujte.

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno dokladem, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, doba izolace již uplynula a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů do data přijímací zkoušky.

Testování k přijímacím zkouškám pro čtyřleté obory středních škol proběhne v těchto termínech:

 • 27.4. od 7:45 - skupiny žáků navštěvující konzultace, tj. 9.B, 9.C1,9.C2 - v učebnách konzultací
 • 28.4. od 7:45 - skupiny žáků navštěvující konzultace, tj. 9.A1 a 9.A3 - v učebnách konzultací
 • 28.4. od 8:30 do 9:30 - skupina žáků navštěvující konzultace, tj. 9.A2 - v učebně 3.A (vedle skleněných dveří)
 • 27.4. od 8:30 do 9:30 - žáci 9. ročníků, kteří nedocházejí na konzultace a žáci vystupující z nižších ročníků (7., 8.) pokud se zúčastní přijímacího pohovoru - v učebně 3.A (vedle skleněných dveří)

Testování k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia (žáci 5. ročníků):

 • 29.4. od 7:45 - žáci 5. A a 5. C - ve svých učebnách
 • 29.4. od 8:00 do 9:00 - žáci 5.B - v učebně 3. A (vedle skleněných dveří)

V případě dotazů se obracejte na vedení školy.

Veškeré informace zaslané MŠMT k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/21 budou zveřejněny jako příloha tohoto dopisu na webových stránkách školy.

                                                                                                                                                                Vedení školy

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.