• 01-základní slide ostatní

   

   

   

  phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po a St 7-16 hod, Út, Čt, Pá 7-14 h) 

Organizace výuky od 3.5.

Vážení rodiče!

Na základě vyhlášení MZ a MŠMT ČR bude výuka na naší škole od 3. 5.2021 organizována následujícím způsobem.

 • Všichni žáci musí používat ochranné pomůcky úst a nosu (rouška) po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme náhradní roušku s sebou.
 • Škola bude otevřena od 7:05 hod., po přezutí odcházejí děti neprodleně do tříd.
 • Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.
 • Žáci opustí třídu jen v nutných případech (toaleta, vyřizování věcí s vyučujícím, změna učebny). Třídy se přesouvají jen v doprovodu vyučujícího.
 • Žáci si nebudou o přestávkách chodit pro učebnice a sešity do šaten.
 • Po skončení výuky budou dodržovány odchody do šaten tak, aby nedocházelo ke kumulaci žáků. Stejně bude organizován i příchod žáků na odpolední výuku.
 • Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne. Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností.
 • Pro všechny žáky školy platí zákaz zpěvu a sportovních činností.
 • Žáci budou pravidelně testováni dle pokynů MZ a MŠMT.
 • Nebudou testováni žáci s doloženým potvrzením, že od prvního pozitivního testu na COVID 19 u nich neuplynulo více než 90 dnů (donesou lékařskou zprávu s uvedením data pozitivního testu).
 • V případě, že odmítáte testování svého dítěte, můžete požádat o zadávání domácích úkolů a vaše dítě bude z výuky omluveno. Kontaktujte v takovém případě třídního učitele.

Výuka pro první stupeň pokračuje dle nastavení od 12.4. 2021.

V týdnu od 3.5. do 7.5. nastoupí do školy ( prezenční výuka)  následující třídy druhého stupně:

6.B, 7.B, 7.C, 8.C, 9.A

Budou se učit dle klasického rozvrhu od 1. až po 8. vyučovací hodinu.

V tomto týdnu budou mít pracovní činnosti : 6.B, 7.B, 7.C a 8.C

Výtvarnou výchovu bude mít 9.A.

Žáci 6. a 7. ročníků mají výtvarnou výchovu v rozvrhu každý týden, takže ji budou mít také.

Žáci 6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.B, 9.C  budou mít distanční výuku.

Aktualizace hodin bude zveřejněna na školním webu a také se hodiny objeví dětem v kalendáři aplikace Teams.

V týdnu od 10.5. do 14.5. nastoupí do školy (prezenční výuka) následující třídy druhého stupně:

6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.B, 9.C

Pracovní činnosti budou mít  6.A, 7.A, 8.B, 9.C

Výtvarnou výchovu budou mít 8.A, 9.B

Žáci 6. a 7. ročníků mají výtvarnou výchovu v rozvrhu každý týden, takže ji budou mít také.

Žáci 6.B, 7.B,7.C,8.C, 9.A budou mít  v této době distanční výuku.

Aktualizace hodin bude zveřejněna na školním webu a také se hodiny objeví dětem v kalendáři aplikace Teams.

Vedení školy

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.