• 01-základní slide ostatní

   

   

   

  phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po, Út, Čt, Pá 7-14 h a St 7-16 hod) 

Organizace výuky od 17.5.

Vážení rodiče!

Na základě vyhlášení MŠMT ČR bude výuka na naší škole  od  17.5. 2021 prezenční, tj. žáci I. i II. stupně budou přítomni ve škole. I nadále budou platit následující pokyny.

 • Všichni žáci musí používat ochranné pomůcky úst a nosu (rouška) po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme náhradní roušku s sebou.
 • Škola bude otevřena od 7:05 hod., po přezutí odcházejí děti neprodleně do tříd.
 • Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.
 • Výuka bude probíhat v kmenových učebnách a stěhování do jiné třídy bude jenom v hodinách jazyků, informatiky, tělesné výchovy a pracovních činností. Třídy se přesouvají jen v doprovodu vyučujícího.
 • Žáci opustí třídu jen v nutných případech (toaleta, vyřizování věcí s vyučujícím, změna učebny). Žáci si nebudou o přestávkách chodit pro učebnice a sešity do šaten.
 • Po skončení výuky budou dodržovány odchody do šaten tak, aby nedocházelo ke kumulaci žáků, tj. dle rozpisu pro každou třídu. Stejně bude organizován i příchod žáků na odpolední výuku.
 • Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne. Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností.
 • Pro všechny žáky školy platí zákaz zpěvu.
 • Hodiny tělesné výchovy budou formou vycházek nebo sportovních aktivit ve venkovních prostorách.
 • Homogenita skupin už není nařízena, tzn. oddělení ŠD, půlení atd. se vracejí do běžného režimu.
 • Žáci budou pravidelně testováni dle pokynů MZ a MŠMT.
 • Nebudou testováni žáci s doloženým potvrzením, že od prvního pozitivního testu na COVID 19 u nich neuplynulo více než 90 dnů (donesou lékařskou zprávu s uvedením data pozitivního testu).
 • V případě, že odmítáte testování svého dítěte, můžete požádat o zadávání domácích úkolů a vaše dítě bude z výuky omluveno. Kontaktujte v takovém případě třídního učitele. Jakmile dostaneme nové pokyny, jak postupovat u dětí, které nenavštěvují školu prezenčně, budeme vás neprodleně informovat.
 • Pracovní činnosti v týdnu od 17. 5. budou mít třídy : 6.B ,7.B ,7.C ,8.A ,9.B

Výtvarnou výchovu v týdnu od 17.5. budou mít třídy : 6.A,6.B,7.A,7.B,7.C,8.B,8.C,9.A,9.C

 

Vedení školy

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.