• 01-základní slide ostatní

     

     

     

    phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po a St 7-16 hod, Út, Čt, Pá 7-14 h) 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 

Vážení rodiče!

Dne 1. 9. 2021 bude zahájen školní rok 2021/22 prezenční výukou.

Školy se budou v průběhu roku řídit  Souborem opatření pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/22 vzhledem ke COVID-19 ( provoz a testování ) .

Jaká základní pravidla pro nás, pro Vaše děti a taky pro Vás - rodiče, z toho vyplývají:

1) Testování: 1.9., 6.9.,9.9. vždy první vyučovací hodinu (v případě chybějícího žáka neprodleně po příchodu do školy). Další informace k testování jste už obdrželi od třídních učitelů a děkujeme vám za spolupráci.

Žáci 1. ročníků budou testováni  2.9., 6.9. a 9.9.

V případě dalších testování vás budeme neprodleně informovat e- mailem nebo telefonicky.

2) Pravidla ochrany dýchacích cest:

Každá osoba ( žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty rouškou nebo respirátorem ( od 15 let výše).

Ve třídách si žáci můžou roušky sundat (výjimka netestovaní a neočkovaní žáci).

Roušku nemusí mít žáci se závažnými zdravotními potížemi, kteří to mají lékařsky výslovně potvrzeno.

Ochranu dýchacích cest  budeme respektovat až do jejího zrušení Ministerstvem zdravotnictví.

3) Škola bude otevřena od 7:05 a od 7:10 můžou žáci odcházet  po přezutí ze šaten do tříd. 

4) Ve všech učebnách a na toaletách budou k dispozici prostředky na mytí a dezinfekci rukou a papírové ručníky.

Po příchodu do třídy jsou žáci povinni umýt si a dezinfikovat ruce a hygienu dodržovat po celou dobu pobytu ve škole.

5) Z důvodu zamezení nadměrného pohybu dětí po budově školy bude zatím probíhat výuka v kmenových třídách na 1. i 2. stupni.

Výjimku budou tvořit hodiny cizích jazyků, informatiky, tělocviku a pracovních činností na 2. stupni. Po skončení těchto hodin bude třída vždy uklizena.

Žáci opustí třídu v nutných případech (toaleta, vyřizování věcí s vyučujícím, změna učebny).

Třídy se přesouvají jenom v doprovodu vyučujícího.

Žáci si nebudou o přestávkách chodit pro učebnice a sešity do šaten.

6) Ve všech učebnách se bude pravidelně, krátkodobě, ale intenzivně větrat v průběhu dne.

7) Denně bude prováděn důkladný úklid všech místností, větrání šatních prostor a úklid toalet dle potřeby i několikrát denně.

8) Prosíme všechny zákonné zástupce a rodiče, aby do školy osobně přicházeli pouze v nutných případech a snažili se komunikovat telefonicky nebo e-mailem. Pro komunikaci se zákonnými zástupci a rodiči budeme využívat aplikaci TEAMS, Bakaláře a Vámi uvedené  e-mailové adresy.

Prosíme Vás, abyste při komunikaci s vyučujícími využívali jejich školní e-mailové adresy, ne soukromé e-maily.

9) V případě výskytu COVID - 19 u žáka nebo zaměstnance školy budeme postupovat podle manuálu MŠMT a pokynů KHS.

10) Od začátku školního roku přechází naše škola na elektronickou třídní knihu a vaše děti obdrží 1.9. ISIC kartu. Jejím načtením bude evidována přítomnost a nepřítomnost dítěte ve škole. Žákům, kteří jsou na naši školu nově přijati budou ISIC karty zajištěny v krátké době a informace pošleme zákonným zástupcům .

Vážení rodiče přejeme všem vašim dětem úspěšný školní rok a věříme, že se budeme celý rok potkávat ve školních lavicích.

                                                                               Vedení školy

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Funkční webové cookies
Session cookies
OK
Odmítnout