• 01-základní slide ostatní

     

     

     

    phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po a St 7-16 hod, Út, Čt, Pá 7-14 h) 

Školská rada

ŠKOLSKÁ  RADA

Školská rada funguje při základních školách  jako orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě školy.

Začala fungovat od 1.9.2005.

Má tři členy. Zástupce rodičů, zástupce pedagogů a zástupce  zřizovatele.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Kromě členů se zasedání účastní i ředitel školy.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzděláváni žáků, podává  návrhy na rozvoj školy, projednává návrh rozpočtu , vyjadřuje se k rozboru hospodaření atd.

V současné době jsou členové školské rady:

zástupce rodičů:  Mgr. Dagmar Machálková

zástupce zřizovatele:  Ing. Ph. D. Miloslav Nič

zástupce pedagogických pracovníků :  Mgr. Jitka Rycková

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.