• 01-základní slide ostatní

   

   

   

  phone receiver Kancelář školy: 312 510 051 (Po a St 7-16 hod, Út, Čt, Pá 7-14 h) 

Informace k zápisu do prvních tříd na školní rok 2024 – 2025 

1. Zápis se uskuteční ve dnech  5. 4. - 6. 4. 2024. V pátek 5.4. od 14 do 17 hodin a v sobotu 6.4.od 9 do 12 hodin.

2. Zápis se týká dětí:

 • narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 • dětí, které měly v loňském školním roce odklad školní docházky
 • pětiletých dětí narozených od 1. 9. do 31. 12. 2018, pokud zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • pětiletých dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. 2019, pokud zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře dítěte

3. Způsoby podání žádosti o přijetí:

a) osobním podáním v době zápisu – k zápisu zákonný zástupce donese předvyplněný zápisový lístek, v  případě žádosti o odklad školní docházky je možné stáhnout a vyplnit i Žádost o odklad

b) osobním podáním v době zápisu - vyplnění žádosti a zápisového lístku ve spolupráci se zapisujícím pedagogem

4. Objednání zápisu na určitý čas je možné od  8. 3. do 4. 4. 2024 v době od 8 do 14 hodin na telefonním čísle736752585.

5. Během zápisu zákonný zástupce provede zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a vyplnění zápisového lístku. K zápisu je nutné donést rodný list dítěte a občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad školní docházky i doporučení dle bodu 6. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude zaměřen na orientační posouzení školní připravenosti a motivaci na školní docházku.

6. Odklad školní docházky:

pokud zákonný zástupce žádá odklad školní docházky, vyplní příslušný tiskopis a doručí škole včetně doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře. Pokud nebude mít doporučení v den zápisu, doručí nejpozději do 30. 4. 2024.

7. Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny na naší škole dvě 1. třídy. Budou pravděpodobně umístěny v hlavní budově na Komenského náměstí. Vzhledem ke kapacitám jednotlivých základních škol ve Slaném žádáme rodiče, aby přihlásili dítě do spádové školy.

8. Kritéria přijetí:

a) spádovost - děti ze spádových ulic dle příslušné vyhlášky

b) sourozenci - děti, které mají na škole sourozence

c) ostatní

9. Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 města Slaného, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Slaný určuje spádovou oblast pro ZŠ Komenského nám. dle ulic takto:

B. Václavka, Bartošova, Blahotice, Divadelní, Durasova, Flaškářská, Fortenská, Fričova, Hanžburského, Husova, Jiráskova, K. H. Borovského, Kapalínova, K.  Čapka, Komenského náměstí, Krátká, Kvíc, Kynského, Lotouš, Maříkova, Masarykovo náměstí, Masnokrámská, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Netovice, Netovická, Ouvalova, P. Jilemnického, Plynárenská, Pod Ungeltem, Smečenská, Soukenická, Spojovací, Šimberkova, Štěchova, Šultysova, Trpoměchy, Tyršova, U Ploché dráhy, U Plovárny, U Přádelny, Vančurova, Ve Stráni, Vinařického, Víta Nejedlého, Velvarská, Vítězná, Všehlušická, Wilsonova, Záfortenská, Žižkova.

10. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

11. Seznam přijatých žáků (pod přidělenými kódy) bude vyvěšen 10. 5. 2024 na webových stránkách školy a na školní budově.

12. V příloze přikládáme pro informaci rodičům Desatero pro rodiče předškoláka.

13. V době zápisu bude možné si prohlédnout školu i jednotlivé třídy. Případně je možné se na prohlídce školy domluvit individuálně.

Krátce o škole

Škola v centru Slaného... Adresa: Komenského náměstí 618, Slaný. Tel.: 602 141 690
E-mail: skola@2zsslany.cz 

Kam pokračovat?

Sledujte nás

facebookJsme na facebooku

Odběr novinek

Hlídejte si školní akce, nové fotky díky našemu novému newsletteru.
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Funkční webové cookies
Session cookies
OK
Odmítnout